top of page

Klinický psycholog a psychoterapeut

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Jsem registrovaný klinický psycholog a psychoterapeut, tzn. že jsem absolvoval dlouhodobou praxi ve zdravotnictví a jsem způsobilý vykonávat diagnostiku a psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav. Jsem členem Asociace klinických psychologů a také jsem veden v oficiálním Adresáři hypnoterapeutů s osvědčením sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti.
Dlabal fotox_.jpg
Pracovní zkušenosti

2009 - 

Katedra Psychologie, PF UJEP, Ústí nad Labem odborný asistent

2008 - 

Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
konsiliární psycholog

2007 - 2008

Dětská psychiatrická léčebna, Louny
klinický psycholog

Vzdělání

2001 - 2008

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha doktorské studium: sociální psychologie

1995 - 2000

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc magisterské studium: jednooborová psychologie

1992 - 1995

Faculty of Arts, University of Windsor, Kanada bakalářské studium: psychologie

2002 - 2006

Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
klinický psycholog

Následné postgraduální vzdělání a výcviky

2012

Institut Hermés, Praha

výcvik v „Systemické supervizi a koučování“

2011

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, Praha

certifikovaný kurz v systematické psychoterapii

2008 - 2009

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

výcvik v klasické hypnoterapii

2005

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

atestace v oboru: klinická psychologie

2007 - 2010

Institut SPAS, Praha

výcvik v komunikační strategické psychoterapii

Publikace

relaxacní hypnoza resize2.jpg

2023, ISBN 978-80-262-2029-9

duševní poruchy v dětství.png

Duševní poruchy v dětství

2020, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra psychologie

knížka obal resize.jpg

2021, ISBN 978-80-262-1806-7

duševní poruchy.png

2013, ISBN 978-80-7414-605-3

bottom of page