top of page
About

Psychologické poradenství a psychoterapie

Dlabal fotox_.jpg

Martin Dlabal

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut, tzn. že jsem absolvoval dlouhodobou praxi ve zdravotnictví ukončenou atestační zkouškou. Jsem způsobilý vykonávat diagnostiku a psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit či zmírnit potíže klienta a podle možnosti i odstranit jejich příčiny.

Psychologické poradenství směřuje klienta ke svépomoci při překonávání životních nesnází, zvládání psychických potíží a také v rozvoji vlastních schopností a dovedností.

Párová a rodinná psychoterapie se kromě řešení individuální problematiky každého ze zúčastněných klientů, zaměřuje i na jejich vzájemnou komunikaci a vztahy.

Hypnóza
Přehrát video