top of page
About

Psychologické poradenství a psychoterapie

Dlabal fotox_.jpg

Martin Dlabal

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut, tzn. že jsem absolvoval dlouhodobou praxi ve zdravotnictví ukončenou atestační zkouškou. Jsem způsobilý vykonávat diagnostiku a psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit či zmírnit potíže klienta a podle možnosti i odstranit jejich příčiny.

Psychologické poradenství směřuje klienta ke svépomoci při překonávání životních nesnází, zvládání psychických potíží a také v rozvoji vlastních schopností a dovedností.

Párová a rodinná psychoterapie se kromě řešení individuální problematiky každého ze zúčastněných klientů, zaměřuje i na jejich vzájemnou komunikaci a vztahy.

Hypnóza
Přehrát video

Hypnóza

Rozhovor o hypnóze s krátkou ukázkou hypnotizace

Rozhovor o hypnóze s krátkou ukázkou v pořadu Sama doma

Co lze očekávat

PROFESIONALITU

ZMĚNU

DISKRÉTNOST A ANONYMITU

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ TERMÍNY

Nabízené služby
  • Podpora při zvládání obtížných životních situací

  • Psychoterapie u psychosomatických onemocnění, úzkostných stavů a při            depresivních změnách nálady

  • Zvládání nežádoucích stavů – např. nespavost, poruchy příjmu potravy, bolesti

  • Léčba závislostí

  •  Terapie partnerských a rodinných vztahů

  • Profesionální koučink a supervize

Publikace

duševní poruchy v dětství.png

Duševní poruchy v dětství

2020, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra psychologie

relaxacní hypnoza resize2.jpg

2023, ISBN 978-80-262-2029-9

knížka obal resize.jpg

2021, ISBN 978-80-262-1806-7

duševní poruchy.png

2013, ISBN 978-80-7414-605-3

Prostory

20200604_150332_web.jpg
20200517_152410_web.jpg
20200604_145748_web.jpg
bottom of page